Clip Gà Danh Thomo ngày 05/09/2022

TRẬN 1: A.Bi 2860g vs A.Cảm 2860

TRẬN 2: A.Sỹ 2600g vs A.Huyền 2500

TRẬN 3: A.Tài 3400g vs A.Dũng 3400

TRẬN 4: A.Tùng 1470g vs A.Tường 1470

TRẬN 5: A.Kỳ 2670g vs A.Cỏ 2670